Osteopatia

Osteopatia – metoda leczenia manualnego z ponad 100 letnią tradycją. Bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych i Europie zachodniej. W krajach gdzie jest praktykowana, każdego dnia dostarcza dowodów swojej skuteczności w leczeniu zaburzeń funkcjonalnych organizmu, a w szczególności zespołów bólowych układu mięśniowo-szkieletowego (np. dyskopatii, rwy kulszowej, bólów stawowych i mięśniowych, bólów głowy, migren, etc.). Badania potwierdzają duży wpływ leczenia osteopatycznego na wzmacnianie organizmu człowieka poprzez uruchamianie procesów autoregulacyjnych. Odkrywają również przed osteopatią coraz to nowe możliwości, co powoduje iż coraz częściej lekarze medycyny konwencjonalnej współpracują z osteopatami w celu osiągnięcia lepszych rezultatów terapeutycznych.