Łańcuchy mięśniowo-powięziowe

Powięź – mocna, elastyczna błona łącznotkankowa otaczająca poszczególne mięśnie lub grupy mięśni, należy do narządów pomocniczych mięśni i stanowi ich osłonę. Ze względu na lokalizację możemy wyróżnić trzy główne typy powięzi.

  • Powięź poszczególnych mięśni tworzące łożysko, które utrzymuje rozluźniony mięsień na właściwym miejscu utrzymując go w gotowości do skurczu, często służy mięśniom jako miejsce przyczepu – ma wtedy charakter ścięgnisty.
  • Kolejnym typem powięzi jest powieź otaczająca grupę mięśni. Otacza ona całe grupy mięśni o zbliżonej funkcji i utrzymuje poszczególne grupy w stałym położeniu względem sąsiadujących grup, np.: powięzie podudzia.
  • Trzecim typem powięzi to ta otaczająca cały układ mięśniowy człowieka. Położona jest pod tkanką łączną podskórną, ustala kształt danej partii ciała np. powięź szeroka (mięśnie uda).