Kolano

Uszkodzenie łąkotek

Łąkotki są to dwie półksiężycowate chrząstki znajdujące się w kolanie. W każdym występuje łąkotka boczna i przyśrodkowa. Ułożone są poziomo pomiędzy kością udową i piszczelową. Ich funkcja polega na absorbowaniu drgań w kolanie oraz na równomiernym rozkładaniu obciążeń na powierzchnie stawowe.

Mechanizm uszkodzenia

Uszkodzenie łąkotki występuje gdy jej część zostanie naderwana lub całkowicie oderwana od reszty całości. Najczęściej do uszkodzenia dochodzi w konsekwencji szybkiego zgięcia lub wyprostu kolana wykonanego pod obciążeniem. Czasem do uszkodzenia dochodzi też na tle przeciążeniowym gdy na kolano przez długi czas działają zbyt duże siły (np. bieganie).

Objawy

W zależności od stopnia uszkodzenia łąkotki mogą występować bóle o różnej intensywności. Często dochodzi to incydentu blokowania się kolana. Uszkodzona łąkotka może dawać charakterystyczny odgłos przeskakiwania. Objawami towarzyszącymi jest obrzęk i zwiększenie ucieplenia w okolicy kolana. Postawienie diagnozy uszkodzenia łąkotki odbywa się na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badania. Stopień uszkodzenia łąkotki natomiast dokonuje się za pomocą badań dodatkowych w postaci USG lub MRI (rezonansu magnetycznego).

Leczenie

Leczenie różni się w zależności od stopnia i miejsca uszkodzenia łąkotki. Jeśli uszkodzenie jest w strefie łąkotki która jest unaczyniona może się ona zagoić. Jeśli natomiast uszkodzenie jest duże lub kiedy uszkodzeniu uległa część tzn. „biała” (nieukrwiona) wtedy przeprowadza się zabieg operacyjny polegający na szyciu lub częściowym usunięciu uszkodzonego fragmentu łąkotki.

Zarówno przy leczeniu zachowawczym jak i operacyjnym konieczna jest rehabilitacja polegająca na odtworzeniu pełnej ruchomości w stawie, poprawy siły i propriocepcji.

lakotka-300x150

Krzysztof Dymel